Ydych chi'n chwilio am ychydig o hud a dirgelwch?

Ysgeintiad hael o chwedlau wedi'i hadrodd yn dda?
Sawl lwyaid o bybedwaith amrywiol a medrus, yn ogystal â llawer o hwyl a phrofiadau dysgu heriol?
Peidiwch ag edrych ymhellach
Pypedau Vagabondi Puppets.

Pwy ydyn ni?

Theatr bypedau broffesiynol ydyn ni sy'n darparu adloniant, addysg ac ysbrydoliaeth ledled y bydysawd (ond yn bennaf yng Nghymru ac yn Lloegr.)
'Rydym yn gweithio ac yn chwarae gydag ystod eang o bobl, hen ac ifanc, mewn amgylchiadau gwahanol. Mae'r rhain yn cynnwys:
Gŵyl Adrodd Chwedlau At The Edge, Canolfan Celfyddydau Canolbarth Lloegr, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Fringe Festival Caeredin,
La Casa de los Cuentos, Barcelona
a Llyfrgelloedd Rhondda-Cynon-Taf.

Rydym yn creu llefydd lle mae'r dychymyg yn cael ei danio, lle mae mynegiant yn llifo a lle mae gwaith pypedau, barddoniaeth a chwarae yn dod yn rym positif yn y gymuned.

Prif gynhwysyn y cawl creadigol yw
Jo Munton.Ond mae'n bosib gweld arlunwyr, actorion, athrawon, pypedwyr, dawnswyr, a cherddorion eraill neu grwydriaid cyffredin yn byrlymu at wyneb y cawl hefyd.

Rydym wrth ein boddau fel sylfaenwyr annatod o Pyped sef rhwydwaith sy'n cefnogi pypedwyr Cymru. Mae'r grŵp eisoes wedi chwarae rôl hanfodol dros ei aelodau ac mae llawer o gydweithio toreithiog wedi deillio o hynny.

A dweud y gwir, dwi ddim yn deall sut maen nhw'n cael gwneud hyn!