Hayley Tresize

Mae Hayley Tresize yn dod â'i chyfuniad unigryw o sbeisys fel perfformwraig/creawdwraig arbennig iawn.

Mae hi wedi astudioCerflunio, Gosodiad a PherfformioyngNgholeg Celf a Dylunio Caerdydd.

Mae creadigrwydd yn llifo'n naturiol drwyddi ac yn rhan annatod ohoni.

Gyda lwc, dwi ddim yn rhagweld y daw amser fyth pan na fydd gofyn am ei sgiliau.

Yn ogystal â pherfformio gyda Vagabondi a llawer o gwmnïoedd eraill mae hi'n rhedeg ei chwmni theatr stryd ei hun - Earthlingz - ac mae ganddi label ffasiwn ei hun- Raggedy. Mae hi'n creu gwniadwaith gwreiddiol ac unigryw, gan ail ddefnyddio deunyddiau. Chafodd ei dewis ddwywaith ar gyferWythnos Ffasiwn Amgen Llundain a llawer o sioeau ffasiwn eraill ac yn bwysicach fyth, cafodd ei dewis gan sawl briodferch swil i wneud ffrog eu breuddwydion.

Rwy'n synnu bod ganddi amser i wneud ddim byd ychwanegol!