Jo Munton

Mae gan Jo gymhwyster amwys sef gradd mewn Ysgrifennu Creadigol (gan arbenigo mewn ysgrifennu ar gyfer pobl ifainc.) Mae hyn yn gallu ymddangos i eraill fel modd i chwarae o gwmpas llawer gyda geiriau sy'n afresymol,yn wirion ac o bryd i'w gilydd yn warthus.

O dan ymbarél sylweddol Vagabondi, mae hi weddi creu nifer helaeth iawn o sioeau. Mae hi hefyd wedi cael ei chomisiynu i wneud sioeau, sgriptiau a phypedau Ipa Productiones - Barcelona,Buho Teatro - Seville,Theatr Stryd Los Kaos - UK,Theatr Powys,Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a llawer mwy. Mae Jo yn brofiadol iawn ym maes theatr pypedau, gweithio gyda phlant a gweithgareddau sy'n rhoi grym i grwpiau. Mae hi'n gallu cyrraedd yr uchelfannau heb ofni'r dyfnderoedd.

Cafodd ei choroni'n fardd un tro ym Machynlleth mewn cystadleuaeth farddoniaeth tafarndai.