Owen Glynne Davies

Mae Owen Glynne Davies yn gweithio o dan yr enw Cwmni Cortyn.

Mae'n defnyddio sawl math o byped - pypedau llaw, cortyn (marionét), pypedau ffon a phypedau ceg-yn-symud.

Hyfforddwyd i ddefnyddio pypedau ar gyfer y teledu o dan gynllun Maneg ganCwmni'r Wennol ym 1993.

Mae ei waith teledu yn cynnwysSang-di Fang (Teledu Tirglas)Sdwnsh (Dime Goch)Miri Morio (Opus).

Mae hefyd wedi gweithio ar fideoGlanhawyr y Gofod (Llond Llawa DVDFflic a Fflac (Tinopolis).

Heb byped mae Owen Glynne Davies wedi defnyddio ei lais i drosleisio Megamics (Cwmni Sain) a'i fysedd i chwarae'r charango a'r banjo mewn grwpiau gwerin a sesiynau.

Mae wedi gweithio gyda chwmnïau pypedau eraill megisLiving DaylightsBysedd PrysurLlond Llawac yn ddiweddarVagabondi.