Swsi Kemp

Wedi gweithio a chreu pypedau ar gyfer Vagabondi yn ei flynyddoedd cynnar, mae Swsi bellach yn fam, yn arleoswraig Culture Colony ac yn ceisio darganfod potensial i bypedau mewn pethau o'i chwmpas byth a beunydd.

Er nad yw'n teithio cymaint erbyn hyn, mae Swsi yn gwneud gwaith pypedau yn lleol yng Nghanolbarth Cymru mewn sioeau bach a phartïon i blant.

Mae hi hefyd yn cael ei chomisiynu i wneud pypedau a phropiau.