Tony Heales

Mae Tony wedi ymwneud â phypedau a'r theatr ers yr 80au fel pypedwr ar ei liwt ei hun, cerddwr ar stiltiau, dyfeisiwr a pherfformiwr.

Cafodd ei hyfforddi mewn pypedwaith ar gyfer y teledu a'r radio yn 1993 gyda Maneg.

Mae o'n cynhyrchu ei sioeau ei hun a chymeriadau cerdded fel rhan oLiving Daylights, a fo oedd cyfarwyddwr y fideo Glanhawyr y Gofod.

Mae'r gwaith mae e wedi 'i wneud ar ei liwt ei hun yn cynnwys gwaith pyped iTinopolis (Fflic a Fflac ),Puppet Lab, a TNT.

Cafodd y fraint yn ddiweddar o feirniadu pypedwaith ynEisteddfod yr Urdd.

Fo sy'n cynnal a chadw'r wefan ac mae o'n rym allweddol tu ôl i'r rhyfeddod Youtube o'r enw DJ Tutor.

Mae Tony wedi perfformio yn yr un sioeau â Peter Andre a'r Frenhines.

Mae 'na le i gredu mai fe yw'r cerddwr ar stiltiau tala' ym Mhrydain.