Y Gôl Derfynol

Cawsom ein comisiynu i wneud y sioe hon gan Hybu Iechyd Cymru. Roedd y sioe yn pwysleisio pwysigrwydd bwyta pump o lysiau a ffrwythau bob dydd.