Comisiynau

Rydym hefyd wedi cael ein comisiynu i wneud pypedau a gweithio ar gynyrchiadau i lawer o gwmnïoedd eraill, e.e.
Theatr Powys,
Theatr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru,
Theatr Ceffylau Equilibre,
Buho Theatre - Seville,
Ipa Productiones - Barcelona,
Theatr Stryd Los Kaos
Project Synhwyraidd Gilfach Goch.

Steam Punk Pirate Ship