Gweithdai

Rhowch sbeis yn eich stori ac estynnwch eich dychymyg!

Mae ein gweithdai a'n sesiynau hyfforddi wedi dod a phosibiliadau di ben draw byd pypedau i ddwylo a chalonnau cannoedd o bobl.

Medrwn helpu llawer o grwpiau gwahanol (ysgolion, clybiau ieuenctid, cwmnïau theatr, colegau, busnesau, grwpiau yn y gymuned) i weithio gyda'i gilydd drwy chwarae a darganfod, i gynhyrchu dramâu pyped a digwyddiadau dathlu. Rydym wedi helpu llawer o bobl i anadlu bywyd i'w creadigaethau a'u straeon, gan ddod o hyd i leisiau oddi fewn a darganfod cymeriadau cudd.

Dydyn ni ddim o'r farn o reidrwydd bod "gormod o gogyddion yn difetha'r cawl." Rydym yn credu yn hytrach bod prif gogydd medrus, ymatebol yn gallu dod â blasau mynegiant personol ynghyd mewn ffordd fuddiol. Rydym wedi arwain grwpiau hyd at 150 yn y fath modd.

Rydym wedi datblygu repertoire enfawr o adeiladu tîm, gemau a gweithgareddau i godi hyder dros y blynyddoedd sy'n creu sail gadarn archwilio a mynegiant. Rydym yn llwyr ymwybodol o rym anghredadwy pypedau wrth helpu cyfathrebu, trawsnewid ac iachau.

Crëir ein gweithdai gan ystyried anghenion y grŵp unigol. Medrwn ymwneud â materion neu integreiddio themâu a/neu straeon penodol. Rydym wedi helpu pobl i greu darnau sy'n seiliedig ar fythau neu chwedlau, gan gynnwys stori'r Geni at y Mabinogi, materion yn ymwneud â bwlio a dinasyddiaeth ar gyfer y gymuned. Mae creu sioe yn gallu bod yn ffordd werthfawr iawn i wneud gwerthusiad ar a ffordd ardderchog i deimlo'n hyderus mewn iaith newydd.

Felly os ydych chi'n credu fod hi'n debygol iawn y gallwn gynnal gweithdy ar stori neu thema arbennig - mwy na thebyg y medrwn wneud! Mae hefyd wrth gwrs gweithdai sy'n gysylltiedig â'n sioeau.

Rydym hefyd yn cydweithio ag artistiaid, cerddorion a dawnswyr eraill i greu profiadau gweithdy unigol.

Rydym yn credu o ddifrif yng ngwerth cynhenid y gweithdy fel ffurf gelfyddydol a chredwn ei bod yn hanfodol i ymwneud ag eraill sydd hefyd yn ceisio archwilio a bywiocau'r drafodaeth ar ffurf gweithdai a chelf yn y gymuned. Rydym yn aelodau o Gymdeithas Artistiaid Cymunedol Cymru a'r Moveable Feast.

Rydym yn darparu offer a deunyddiau a dau hwylusydd fel arfer ar gyfer pob gweithdy.