Chwedlau Anifeiliaid o bob cwr o'r byd

Petaech chi'n lygoden neu yn gath neu yn gi,
Gallwch arogli'r chwedlau ar y gwynt.
Petaech yn fadfall neu yn neidr
Gallwch flasu'r chwedlau ar flaen dy dafod.
Petaech yn bysgodyn neu yn ddolffin neu yn forfil mawr gwyn,
Gallwch deimlo'r chwedlau yn nhonnau'r dŵr.

Gwelwch y gyfres hon o chwedlau telynegol, doniol yn cael eu datgelu o fap cynfas sy'n ein cludo dros y byd.

Gellir perfformio'r sioe hynod boblogaidd hon ym mhobman bron, gan apelio at y plentyn sydd du fewn i ni i gyd a bodloni'r rhai sy'n llawn dychymyg.