Beth Sy'n Bod ar Miwriel Sbwriel?

Pam fod Mwriel bin sbwriel yr ysgol mor sâl? Ai'r math o sbwriel sy'n cael ei fwydo iddi sy'n gwneud hyn? Mae Rhys, y bachgen ysgol dewr yn mynd ar antur i ddarganfod pam.

Cynlluniwyd y sioe hon, sy'n delio â materion budr rheoli gwastraff ar gyfer sbardun cychwynnol am gyfres 6 wythnos o gynlluniau gwersi a grynhowyd gan Green Egg. Mae'r gwersi hyn yn addysgu'r ysgolion ac hefyd, drwy ddefnyddio gwefan, yn galluogi'r ysgol i gymryd rhan mewn cystdleuaeth i weld pa ysgol ydy'r orau am leihau ei gwastraff.

Comisiynwyd y sioe hon gan
Ecodyfi (gweler Bin Hapus)
Cyngor Sir Powys
Llywodraeth Cynulliad Cymru
LEADER+ dros Ewrop
a
Glasu
Mae wedi ymweld ag ysgolion ledled Cymru a Lloegr. Cafodd ei thaith ddiweddaraf ei hariannu gan Donarbon - cwmni ailgylchu a chwmni ail-gylchu a leolir yn Swydd Caergrawnt.

Sioe ddwyieithog drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg .