Morladron

A ddaw'r dydd pan allaf ddweud ar goedd
Mai morleidr a bardd ydwyf, ac ymfalchïo!

Hwyrach y byddwch o'r farn bod hen Mary Macgreagor ac Annie Greengrass yn fwy cartrefol yng nghypyrddau llychlyd eich siop elusen, ond edrychwch eto. Mae'r ddau hyn yn chwedlonol mewn gwirionedd.
Unwaith yn bla ar y saith môr yn cael eu hofni a'u hachub gan bob morwr a dihiryn. Dim ond iddyn nhw gytuno ar le gadawon nhw eu hen long ffyddlon, yr hen berl rhydlyd

Gyda chymorth llong bync stêm anghredadwy a guddiwyd yn glyfar dan glytiau a thrysorau eu hen chwedlau mawr, mae'r pâr afreolus hwn yn dod â'u gorffennol yn fyw gyda chymorth pypedau, olion hen fapiau a chaneuon anniwair.

Ond coeliwch chi fi - does dim eisiau i chi gredu'r un gair!